relatietherapie, coaching, mediation, den haag
coaching,relatietherapie,mediation, den haag

 

Welkom in onze praktijk in Den Haag

voor zakelijke mediation bij arbeidsconflict

 

samen conflict oplossen in win-win,

met extra aandacht voor emoties en communicatie.

 

Wat is mediation

Het gaat om het oplossen van een geschil door middel van bemiddeling. Mediation is een methode waarbij een derde -onafhankelijke- partij (de mediator ) ruziemakende, conflicterende partijen ondersteunt in het vinden van een oplossing.

Deze methode hecht veel waarde aan het bewust krijgen en hanteren van belangen, criteria en emoties van partijen en zoekt naar oplossingen in wederzijds belang ("win-win").

Conflict bemiddeling via mediation kan gestructureerd in een relatief kort tijdsbestek gebeuren; deze aanpak leent zich goed voor conflicten in organisaties, waar bijv. de werksfeer in het geding is gekomen, of bij een ruzie in de maatschap of bij een conflict in de directie.

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid van deelname van beide partijen. De mediator maakt met partijen vooraf duidelijke afspraken m.n. over de vertrouwelijkheid, procedure, motivatie, communicatie, respect en het nakomen van afspraken.

Mediation, Den Haag, bij arbeidsconflict: geschil,bemiddeling, ruzie, vredestichten, peacemaking, ruzie in het bedrijf, teamconflicten, persoonlijke conflicten tussen werknemers of managers, directieconflicten, familieconflicten, ruzie in een vereniging; groepsruzies, conflicten in de maatschap;win-win

 

Holistische Mediation door mediator Bert Ruitenbeek

Bert Ruitenbeek is psycholoog-mediator en vanwege zijn achtergond gespecialiseerd in communicatie, emoties en onderlinge relaties. Uit ervaring blijkt dat veel geschillen een sterke emotionele component hebben. Naast zakelijke aspecten vormen de emoties vaak de angel. Verder besteedt Bert in de mediation veel aandacht aan de onderlinge communicatie van partijen. Bert Ruitenbeek heeft jarenlange ervaring en geeft ook intervisie aan advocaat-mediators.

Desgewenst schakelen we  in overleg met partijen een onafhankelijke derde/deskundige in voor zakelijk , juridisch of financieel advies/bijdrage. Het inschakelen van derden/deskundigen gebeurt in overleg en is voor rekening van partijen.

Procedure in grote lijnen:

(hoewel dit van geval tot geval kan verschillen)

 • fase 1: intake met partijen samen en/of apart;
  opdracht vaststellen d.m.v. mediation overeenkomst met mediator en partijen;
 • fase 2: de emotionele aspecten van het conflict en de communicatie tussen partijen
  mogelijk vervolg consult(en) met partijen apart
 • fase 3: andere betrokkenen ( bijv. bazen, collega's )
 • fase 4: zakelijke en financiele aspecten
 • fase 5: oplossing /naar een formele afronding
 • fase 6: opstellen en tekenen van het convenant.

Honorarium:

Het honorarium voor zakelijke mediation is op aanvraag.

Preventieve mediation:

Voorkomen is beter dan genezen; vandaar dat we dezelfde aanpak gebruiken om een conflict te voorkomen of te laten verergeren. In het geval van een dreigend arbeidsconflict zullen we de mediation technieken hanteren bij de coaching en begeleiding van betrokken partijen, met als resultaat : voldoende harmonie om met elkaar door te gaan en beide partijen hebben zich verder ontwikkeld en geleerd van de situatie.

 • Praktijk H.v.Soelenlaan 33,
 • 2545 EV Den Haag.
 • 0650266644
 • KvK 70637334
 • NL59 INGB 0004 7433 25