relatietherapie, coaching, mediation, den haag
coaching,relatietherapie,mediation, den haag

 

Welkom in onze praktijk in Den Haag

voor holistische mediation bij groepsgeschillen

 

samen conflict oplossen in win-win

 

Wat is mediation

Het gaat om het oplossen van een geschil door middel van bemiddeling. Mediation is een methode waarbij een derde -onafhankelijke- partij (de mediator ) ruziemakende, conflicterende partijen ondersteunt in het vinden van een oplossing.

Het is een vorm van procedurele procesbegeleiding bij conflicten met als extra dimensie het onderhandelen volgens de zgn. Harvard-methode. Deze methode hecht veel waarde aan het bewust krijgen en hanteren van belangen, criteria en emoties van partijen en zoekt naar oplossingen in wederzijds belang ("win-win").

Conflict bemiddeling via mediation kan gestructureerd in een relatief kort tijdsbestek gebeuren; deze aanpak leent zich goed voor conflicten in organisaties, met name bij conflicten in grotere groepen, teams , maatschappen en verenigingen

Mediation vindt altijd plaats op basis van vrijwilligheid van deelname van partijen. De mediator maakt met partijen vooraf duidelijke afspraken m.n. over de vertrouwelijkheid, procedure, motivatie, communicatie, respect en het nakomen van afspraken.

Mediation met grotere groepen, verenigingen, politiek, bedrijven, teamconflicten, win-win, Den Haag

Holistische Mediation door mediator Bert Ruitenbeek

Bert Ruitenbeek is psycholoog-mediator en vanwege zijn achtergond gespecialiseerd in communicatie, emoties en groepsprocessen en onderlinge relaties. Uit ervaring blijkt dat veel geschillen een sterke emotionele component hebben. Naast zakelijke aspecten vormen de emoties vaak de angel. Verder besteedt Bert in de mediation veel aandacht aan het verbeteren van de communicatie tussen partijen. Bert Ruitenbeek heeft jarenlange ervaring en geeft ook intervisie aan advocaat-mediators.

Desgewenst schakelt de mediator in overleg met partijen een onafhankelijke derde/deskundige in voor zakelijk , juridisch of financieel advies/bijdrage. Het inschakelen van derden/deskundigen gebeurt in overleg en is voor rekening van partijen.

Procedure in grote lijnen:

(hoewel dit van geval tot geval kan verschillen)

 • fase 1: intake met alle partijen samen;
  mogelijk vervolg intake met partijen apart
  opdracht vaststellen d.m.v. mediationovereenkomst met mediator en partijen
 • fase 2: de emotionele aspecten van het conflict
  mogelijk vervolg consult(en) met partijen apart
 • fase 3: andere betrokkenen (bijv. management, collega's)
 • fase 4: zakelijke en financiele aspecten
 • fase 5: oplossing /naar een formele afronding
 • fase 6: opstellen en tekenen van het convenant.

Honorarium:

Het honorarium voor groeps-mediation (d.w.z met meer dan 2 personen) is op aanvraag.

Peacemaking:

Deze methode is vooral geschikt voor conflicten in kleine en grote groepen en teams. Uitgangspunten zijn ook hier : respect voor de ander, geen oordeel, onvoorwaardelijkheid en "gevoelens zijn waar". In een aantal gespreksronden zal er gelegenheid zijn gevoelens te ventileren, opvattingen en meningen te geven zonder in discussie te komen, wensen te formuleren, kortom gehoord te worden. Vervolgens ligt de focus op wat er te leren valt en wat ieders bijdrage zou kunnen zijn om het vraagstuk op te lossen. Naast de aangeboden structuur en werkzijze vraagt deze aanpak van iedere deelnemer een houding van werkelijke betrokkenheid bij de groep en interesse in "de ander" en uiteraard de motivatie om het conflict met succes op te lossen. Peacemaking nodigt uit tot de "kleine vrede" in jezelf te vinden en deze kleine vrede draagt zo weer bij tot de grotere.

Mediation met grotere groepen, verenigingen, politiek, bedrijven, teamconflicten, win-win, Den Haag

 • Praktijk H.v.Soelenlaan 33,
 • 2545 EV Den Haag.
 • 0650266644
 • KvK 70637334
 • NL59 INGB 0004 7433 25