relatietherapie, coaching, mediation, den haag
coaching,relatietherapie,mediation, den haag

Privacy verklaring van Leeuwenhart Adviespraktijk.
 

Hoe gaan wij om met uw persoonsgegevens ‚Äč

Uw gegevens worden in principe niet verwerkt of gedeeld of verkocht; er zijn geen contacten met verzekeraars of andere instanties. Er worden dus geen gegevens uitgewisseld. 

Uw gegevens worden alleen door ons gebruikt voor coaching -, therapie- en mediation consulten en voor het maken van afspraken en het voeren van overleg. Tevens zijn er lijsten met deelnemers aan workshops.

Het kan zijn dat er overleg nodig is met een arts of andere deskundige, in dat geval gebeurt dat altijd in overleg met u ( en indien relevant met uw partner ) en na uw toestemming(en). Zulk overleg is beperkt tot relevante essenties en gebeurt alleen met personen die een vertrouwelijke functie bekleden, waarbij geheimhouding volgens hun beroepscode is gewaarborgd.

Vanwege wettelijke verplichtingen bij redelijke bedrijfsuitoefening kan inzage noodzakelijk zijn bij ons administratiekantoor/ boekhouder van factuurgegevens.

Wij hanteren overigens de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) en het UCN (Upledger Craniosacraaltherapie Nederland).

Overzicht van de persoonsgegevens die wij hebben:

- voor- en achternaam of initialen en achternaam
- geboortedatum 
- adresgegevens
- telefoonnummer
- e-mailadres
- bankrekeningnummer (IBAN)

- eventueel medicijngebruik/ medische gegevens

- eventueel relatieinformatie/kinderen 

Dossier

Verder bevat het (analoog) dossier aantekeningen van consulten en overleg, en eventueel door u beschikbaar gestelde overzichten en documenten. (Uw documenten kunnen ook digitaal zijn opgeslagen als ze digitaal zijn aangeleverd).

Minderjarigen.

Voor persoonsgegevens van minderjarigen moet schriftelijke toestemming zijn gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. In geval van echtscheiding en gedeeld gezag moeten beide ouders toestemming geven.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren 
Wij bewaren uw gegevens maximaal 5 jaar of zoveel korter als u aangeeft.
 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van uw persoonsgegevens sturen naar info@leeuwenhart.nl 


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en wij nemen passende beveiligingsmaatregelen (zowel digitaal als analoog/papieren dossiers) om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of als u nog vragen heeft, neem dan contact met ons op.

Onze e-mail adres is info@leeuwenhart.nl 
Onze website : https://www.leeuwenhart.nl (met certificaat beveiligd).
 

Klachten

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij ons en bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 
 


 

 

  • Praktijk H.v.Soelenlaan 33,
  • 2545 EV Den Haag.
  • 0650266644
  • KvK 70637334
  • NL59 INGB 0004 7433 25