relatietherapie, coaching, mediation, den haag
coaching,relatietherapie,mediation, den haag

Welkom op onze site voor relatiecoaching en mediation

 

Het scheidingscafé

Voor scheiden met een goed gevoel, ondanks ruzie en alle narigheid toch op een prettige wijze uit elkaar gaan en elkaar loslaten.

Het Scheidingscafé is opgericht om mensen een platform te geven waar zij vragen kunnen stellen over scheiden, het proces, de route en zich een beeld kunnen vormen van wat er op je af komt bij een scheiding en bij relatieproblemen."We willen taboes doorbreken. Eigenlijk zijn relatieproblemen en scheiden heel gewoon. We willen dat mensen gaan praten met elkaar over scheiden, ook wanneer je nog niet gescheiden bent maar wel stil staat in je relatie, of rondloopt met de gedachte om te gaan scheiden."
Advocaat Petra Beishuizen (Delissen Martens advocaten) en psycholoog Bert Ruitenbeek (Leeuwenhart), beiden mediator, gaan het gesprek aan met iedereen die een vraag heeft over scheiden of een relatieprobleem. Dit kan je eigen scheiding zijn, die van een vriend of collega of de scheiding van je kind. Het kan ook een vraag zijn over het voorkomen van een scheiding.

Petra en Bert hebben het Scheidingscafé in het leven geroepen om dit onderwerp bespreekbaar te maken, het op de agenda te zetten van iedereen die direct of indirect betrokken is bij een probleem dat een scheiding raakt. Hun overtuiging is dat de meeste mensen in staat zijn om, met goede hulp, het scheidingsproces minder pijnlijk en destructief te laten verlopen dan nu vaak het geval is. "Als je weet waar je naar toe gaat ben je vaak beter in staat om je eigen belang op de tweede plaats te parkeren en dat van je kinderen voor te laten gaan. Als je weet waar je het voor doet en snapt dat die partner gevoelens, hoe negatief ook losgekoppeld kunnen worden van het ouderschap, is het mogelijk om de communicatie weer op gang te krijgen. Een scheiding loopt dan vlotter, de situatie is voor allebei sneller stabiel. Dat geeft de kinderen weer vertrouwen en een gevoel van veiligheid."

 

Tips aan scheidende of gescheiden ouders afkomstig van ervaringsdeskundige kinderen:
1.     dwing ons niet om partij te kiezen
2.     vecht en ruzie niet waar we bij zijn
3.     zeg tegen ons geen slechte dingen over elkaar, toon respect
4.     geef ons tijd om te wennen aan de nieuwe situatie
5.     luister echt naar wat we te zeggen hebben
6.     geef ons voldoende ruimte om van jullie beiden te houden
7.     vergeet niet dat het jullie keuze samen was om ons te krijgen
8.     maak duidelijk dat het niet onze schuld is
9.     wees eerlijk tegen ons, vertel de waarheid
10.   geef ons jullie belofte dat jullie samen voor ons zullen blijven zorgen
11.   en beloof dat we over belangrijke zaken samen overleggen
12.   uiteindelijk is het fijn als er 1 duidelijke opvoedingslijn ligt
 

Het  1e scheidingscafe is op 27 januari 2011 van start gegaan, met meer dan 60 deelnemers De interactie met het publiek, ook onderling, was enorm. Er werden veel vragen gesteld, er ontstonden levendige discussies. Zelfs gedurende de pauze raakten de deelnemers niet met elkaar uitgepraat. Vele tips werden uitgewisseld. Rode draad van de avond was het scheidingmoment, de emotionele fase en verwerking, het belang van communicatie en aandacht geven.

13 februari 2011 waren wij te gast bij radio Den Haag FM 92.0 om 2100 tot 2300 over Valentijn, de liefde en over het Scheidingscafe. 

2e bijeenkomst van het scheidingscafe was op 10 maart 2011 met als thema “mijn ouders gaan scheiden”. Petra Beishuizen en Bert Ruitenbeek ontvingen circa 50 mensen die waren afgekomen op het scheidingscafé, waarbij in vergelijking tot de vorige keer, deze avond opvallend meer mannen waren gekomen. TV-West kwam filmen voor een item op internet en vroeg aan het begin van de avond netjes toestemming aan de aanwezigen. Vrijwilligers konden zich aanmelden voor een interview. Er werd gesproken over de rol van ouders en grootouders in een scheidingsproces, waarbij dit keer het kind centraal stond. Bert vertelde over de “hand van vijf” waarbij de kernpunten communicatie, intimiteit, aandacht, sex en huisvesting als rode draad in iedere relatie werden toegelicht. Petra sprak over het scheidingsproces, de verschillende petten die men op heeft als ex partner, als ouder of als familielid, waarbij steeds een andere dynamiek hoort ten opzichte van elkaar, de kinderen en de omgeving. Een boeiende avond vol vragen en discussies. Ook juridische vragen over de rechten en plichten kwamen aan bod. Daarnaast was er alle ruimte voor individuele vragen in de pauze en na afloop.

3e bijeenkomst scheidingscafe op 6 april 2011 bij Boekhandel Paagman Den Haag, thema "scheiden met een goed gevoel" De bijeenkomst werd wederom druk bezocht. Veel gasten vertelden over hun eigen problematiek. Er ontstond discussie over de vraag van de scheidingsmelding en de “hand van vijf”. Naast meer procedurele vragen over advocaten en kwaliteit maakt het thema “scheiden met een goed gevoel” de nodige emoties los. Voor veel mensen die nog in het rouwproces zitten geeft scheiden immers geen goed gevoel. Een valkuil van vele scheidingen is de neiging om direct over de inhoudelijke kant van de zaak te gaan onderhandelen. Wie de emotie overslaat krijgt ‘m later als een boemerang terug. Voor velen een herkenbare situatie. 

Het scheidingscafe was verder onderwerp bij Koffietijd RTL4  op 13 april 2011.

4e bijeenkomst van het scheidingscafe op 19 mei 2011 was wederom een succes in een goede ambiance van het Kicking Horse Cafe bij Paagman.

5e scheidingscafe op 30 juni 2011, thema:"blijven of scheiden?" was weer succesvol. Er werd gesproken over “het romantisch misverstand” en de vraag “is een relatie voor de leuk of om van te leren?”. Bert Ruitenbeek gaf zijn hand van 5 de ruimte. Er was aandacht voor de scheidingsmelding en de vraag of “blijven” betekent dat er nog wat te redden is door therapie en coaching? Een boeiende avond vol vragen over zowel juridische als emotionele aspecten. 

6e scheidingscafe op 15 september 2011 bij boekhandel Paagman Den Haag is zeer succesvol verlopen, thema: landelijke dag v.d. scheiding. De directeur van SIRE Pim Slierings was onze gast aan tafel over de campagne scheiden en kinderen. Jong Talent Jasper Merle(zang en gitaar) gaf de muzikale omlijsting. Een boeiende avond vol vragen en discussies, een vader sprak over het opstellen van een draaiboek op het moment dat er kinderen komen, een moeder over het verplichten van het vak relatiekunde/persoonlijke ontwikkeling op school en een andere moeder sprak over het feit dat er geen verzekering is voor therapie voor kinderen van gescheiden ouders. Ook werd de optie van het opstellen van een ouderplan voordat er kinderen komen uitgebreid besproken.

Petra liet aan de hand van een “scheidingstaart” zien hoe de relatiecirkels opgebouwd zijn. Het hart in de taart symboliseerde het hart van de relatie. Dit hart is het fundament van de relatie waarmee je het huwelijk ingaat. Daarna ontstaan er nieuwe cirkels om het hart heen. Een cirkel op het moment dat er kinderen komen je wordt ouder, een cirkel voor de familie en een cirkel van vrienden die je samen vindt tijdens het huwelijk. Bij een scheiding wordt het hart uit de relatie gerukt. Van groot belang is echter dat de andere cirkels zo veel als mogelijk in tact blijven. Man en vrouw blijven immers altijd de ouders van de kinderen, de kinderen blijven altijd dezelfde grootouders houden. Bert vertelde over de “hand van vijf” waarbij de kernpunten aandacht, communicatie, intimiteit, seks en huisvesting als rode draad in iedere relatie werden toegelicht. Daarnaast benadrukte hij nogmaals dat als eerste de (emotionele) angel uit de relatie moet worden gehaald voordat men kan praten over financiële en meer inhoudelijke zaken op basis waarvan er een convenant opgesteld kan worden.

7e Scheidingscafe op 26 januari 2012 bij Boekhandel Paagman Den Haag, thema: "scheiden tijdens de recessie". Radio West radio uitzending over "scheiden tijdens de recessie" . Enkele kenmerkende reacties over het onderwerp scheiden tijdens de recessie; "vroeger bepaalde de kerk, nu de bank dat we niet mogen scheiden", "we kunnen het huis niet verkopen, moet je dan maar bij elkaar blijven?onmogelijk", "moeten we allebei diep in de schulden voor die scheiding?", "we kunnen de advocaat of mediator niet meer betalen", "de crisis biedt ons de mogelijkheid onze relatie te verbeteren i.p.v. te scheiden", "het gaat best: hij woont boven , ik beneden, de kinderen op de tussen etage", "bird-nesting: de kids blijven in de woning en de co-ouders zorgen en wonen er om de beurt". Mediators en relatiepsychologen staan voor een extra uitdaging om partijen weer zo bij "elkaar" te brengen dat er - gegeven de moeilijke financiele situatie- haalbare opties zijn te vinden.

8e Scheidingscafe op 5 april  2012 bij Boekhandel Paagman Den Haag, thema:"pubers in scheiding", of hoe vervelend is het als jouw ouders scheiden.  Aan de discussietafel : Tatum Dagelet, Marsha Pindedo en drie jonge vrouwen van Villa Pinedo (organisatie van jongeren met gescheiden ouders). Het advies aan ouders die scheiden is in het algemeen meer luisteren naar de kinderen en ouders kunnen in bijzijn van de kinderen meer respectvol en minder veroordelend met elkaar omgaan en over elkaar praten.

9e Scheidingscafe op 25 juni 2012 bij boekhandel Paagman, thema: "liefdevol scheiden"

 

 

 

 

  

  • Praktijk H.v.Soelenlaan 33,
  • 2545 EV Den Haag.
  • 0650266644
  • KvK 70637334
  • NL59 INGB 0004 7433 25